خلاصه خبر

شرکت صنایع راما پارسیان در سال 1399 بعنوان واحد تولیدی برتر استان البرز انتخاب شد.

متن کامل خبر

مطابق سنوات گذشته، در سال 1399 نیز شرکت صنایع راما پارسیان بعنوان واحد تولیدی برتر استان البرز شناخته شد. با احتساب این عنوان، این هشتمین بار است که شرکت راما پارسیان بعنوان واحد تولیدی نمونه شناخته میشود. نوبت های قبلی کسب افتخار واحد تولیدی برتر این شرکت بشرح زیر میباشد:
 "انتخاب شرکت راما پارسیان بعنوان واحد نمونه كيفي برتر از سوی اداره کل استاندارد استان تهران در سالهای 1386 ، 1387 و 1388"
"انتخاب شرکت راما پارسیان بعنوان واحد نمونه كيفي برتر از سوی اداره کل استاندارد استان البرز در سالهای 1390 ، 1392 ، 1394 و 1397"
در بخشی از نامه تبریک واحد تولیدی نمونه مدیر کل اداره استاندارد استان البرز برای سال 1399 –  سرکار خانم مهندس فتانه شکرالهی - آمده است:
"ضمن عرض تبریک به مناسبت انتخاب آن شرکت به عنوان واحد تولیدی برتر استان البرز، امید است با اتکاء بر دانش فنی و بکار بردن آن در جهت ارتقاء سطح کیفی و تلالو نام ایرانی در عرصه های بین المللی ، همه ساله تماشاگر انتخاب آن واحد، به عنوان برترین های کیفیت باشیم."