×


مفتول مسی با سطوح مقطع مختلف

مفتول مسی با سطوح مقطع مختلفتوضیحات محصول

 

انواع سطوح مقاطع مسی با کیفیت مطلوب در این شرکت قابل تولید می باشد

محصولات مرتبط