استاندارد های شرکت راما پارسیان

استاندارد های محصولات

 

کلیه محصولات مطابق یا استاندارد های  IEC , ISIRI  و یا هرگونه استاندارد مورد درخواست مشتری تولید می شود.

استاندارد های مربوط را می توان از سایت IEC  ISIRI  تهیه نمود.

ذیلاً به کاربرد انواع سیم لاکی به تفکیک نوع هادی و عایق اشاره گردیده است:

 

استاندارد قرقره های بسته بندی

 

 

 

 

پالت های بسته بندی