×


سیم مسی تخت بدون پوشش

سیم مسی تخت بدون پوششتوضیحات محصول

سایر قطرهای نامی ، نیازمند یها و مشخصات مورد نظر مشتریان محترم نیز قابل تولید است.

محصولات مرتبط