×


سیم آلومینیومی گرد لاکی

سیم آلومینیومی گرد لاکیتوضیحات محصول

 

شماره استاندارد IEC 60317-0-3 ،  ISIRI 6998-0-3

 

سایر قطرهای نامی ، نیازمند یها و مشخصات مورد نظر مشتریان محترم نیز قابل تولید است.

محصولات مرتبط