خلاصه خبر

تقدیر از شرکت صنایع راما پارسیان در سال 1402 بابت مشارکت در هیات راهبری کمیته ملی برق و الکترونیک ایران

متن کامل خبر

طی تقدیرنامه ای از سوی جناب آقای دکتر درویش معاون محترم تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد ایران، از شرکت صنایع راما پارسیان در سال 1402 بابت مشارکت در هیات راهبری کمیته ملی برق و الکترونیک ایران تقدیر بعمل آمد.