تولید محصولات جدید

بدین وسیله به استحضار مشتریان محترم می رساند مقاطع مختلف مسی با کیفیت مطلوب به سبد محصولات تولیدی این شرکت اضافه گردیده و متقاضیان محترم می توانند سفارشات خود را ارائه فرمایند.

ادامه مطلب

تولید محصولات جدید

بدین وسیله به استحضار مشتریان محترم می رساند سیم تخت ایزوله پیچی کاغذی با کیفیت مطلوب به سبد محصولات تولیدی اضافه گردیده و متقاضیان محترم می توانند سفارشات خود را ارائه فرمایند.

ادامه مطلب