خلاصه خبر

اعطای لوح سپاس به شرکت صنایع راما پارسیان بابت تلاشها و زحمات این شرکت در کمیته فنی متناظر INEC/TC55

متن کامل خبر

در روزهای واپسین سال 1402، شاهد یک خبر خوب و یک موفقیت دیگر برای شرکت صنایع راما پارسیان بودیم. بدین‌ترتیب که:

از سوی جناب آقای دکتر پرویز درویش – معاون محترم تدوین و ترویج استاندارد- لوح سپاس به شرکت صنایع راماپارسیان بابت تلاشها و زحمات این شرکت در کمیته فنی متناظر INEC/TC55 باعنوان سیمهای سیم پیچی در سال 1402 در راستای پیشبرد اهداف سازمان ملی استاندارد ایران و ارتقا جایگاه کشور در عرصه استانداردسازی بین‌المللی اعطا شد.