خلاصه خبر

صنایع راما پارسیان بعنوان واحد نمونه کیفی سال 97 انتخاب شد.

متن کامل خبر

 

با تلاش مستمر مدیریت و کارکنان ، صنایع راما پارسیان امسال برای هشتمین بار بعنوان واحد نمونه استاندارد شناخته شد .

این امر، حاکی از نهادینه شدن مدیریت کیفیت در صنایع راما پارسیان میباشد .