خلاصه خبر

برگزاری نشست کمیته فنی INEC TC55 و ابقای ساختار فعلی

متن کامل خبر

باتوجه به فرارسیدن اتمام دوره سه ساله کار هیات رئیسه کمیته فنی INEC TC55 ، نشست ترمیم ساختار این کمیته براساس نظامنامه کمیته ملی برق و الکترونیک ایران ، در مورخه 6 مرداد در محل سازمان ملی استاندارد با حضور مدیران کمیته ملی برق و الکترونیک ایران و اعضای کمیته فنی 55 برگزار شد .

در آغاز جلسه ، خانم مهندس خضرایی – دبیر محترم کمیته ملی برق و الکترونیک ایران - و خانم دکتر قلاسی – مدیر کل محترم دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی – طی بیاناتی بر اهمیت مشارکت در تدوین استانداردهای IEC تاکید نموده و کمیته فنی 55 را جزو فعال ترین کمیته ها نام بردند . 

در ادامه ، آقای مهندس سلماسی - دبیر کمیته فنی 55 - گزارش عملکرد کمیته فنی را ارائه کرده و گزارش کاملی درمورد پروژه های بین المللی انجام شده در این کمیته فنی را تقدیم حاضرین نمود . 

سپس انتخابات هیات رئیسه کمیته فنی 55 برای دوره جدید برگزار گردید که باتفاق آراء ، ترکیب فعلی هیات رئیسه این کمیته فنی برای سه سال آینده ابقاء شد .

لینک این خبر در سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد