خلاصه خبر

۸ عنوان استاندارد بین المللی IEC سیمهای لاکی به دبیری شرکت صنایع راما پارسیان منتشر شد.

متن کامل خبر

به منظور رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادی، پیشرفت صنعتی، بهبود کیفی و کمی تولیدات داخلی و همچنین ارتقا جایگاه کشور در حوزه استانداردسازی در سطح بین المللی، 8 عنوان استاندارد جدید و اصلاحیه سری استانداردهای IEC 60317 و IEC 60851 با عناوین ویژگیهای انواع سیم‎های سیم‎پیچی و روش های آزمون با مشارکت مستقیم کمیته فنی متناظر INECTC55  و به همت آقای تورج سلماسی (دبیر کمیته فنی متناظر مربوطه و مدیر کیفیت شرکت صنایع راما پارسیان) تدوین و در سطح بین المللی منتشر شد.

در حال حاضر 9 پروژه بین المللی دیگر نیز در گروه کاری IECTC55/WG1 با هدایت جمهوری اسلامی ایران در دست تدوین است.

گزارش "دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی سازمان ملی استاندارد" در اینجا قابل مشاهده است.