خلاصه خبر

کمیته فنی INEC/TC55 که دبیرخانه آن در صنایع راما پارسیان است بعنوان کمیته فنی نمونه سال 98 نیز انتخاب شد.

متن کامل خبر

کمیته فنی INEC/TC55 متناظر با IEC/TC55 تحت عنوان "سیمهای سیم پیچی"  که دبیرخانه آن در صنایع راما پارسیان است ، برای دومین سال متوالی  از سوی کمیته ملی برق و الکترونیک ایران INEC بعنوان کمیته فنی نمونه سال انتخاب شد که در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد  مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین مشروح خبر را با کلیک برروی لینک سامانه اطلاع رسانی استاندارد ایران میتوانید ملاحظه فرمائید .