خلاصه خبر

شرکت نماینده شرکت صنایع راما پارسیان در اجلاسیه کمیته فنی سیمهای سیم پیچی IEC TC55 plenary meeting و IEC TC55 WG meeting در شهر شانگهای چین (10th~11th Oct. 2019)

متن کامل خبر

کمیته فنی شماره 55 سیمهای سیم پیچی (IEC TC55) دارای 2 گروه کاری تحت عناوین WG1 (Specification) وWG2 (Packaging) میباشد . این کمیته فنی ، اجلاسیه هایی با تواترهای زمانی مشخص را در یکی از کشورهای عضو برگزار میکند . این اجلاسیه ها عبارتند از : plenary meeting با تواتر برگزاری سه ساله و WG meeting با تواتر برگزاری سالانه .

شهر شانگهای چین در مورخه های 18 و 19 مهر 1398 ، میزبان دو نشست plenary meeting و WG meeting بود . نماینده شرکت صنایع راما پارسیان که همزمان نماینده کشور ایران نیز محسوب میشود ، در این اجلاسیه ها شرکت کرد .

طی جلسه WG1 meeting ، تعداد 5 استاندارد به رهبری شرکت راما پارسیان که در مرحله CDV قرار داشتند ، در انتظار بررسی بودند . این استانداردها در مورد سیمهای تخت لاکی و سیم گرد لاکی با کلاس های حرارتی مختلف میباشند که دارای شماره و عناوین زیر هستند :

60317-0-2, General requirements - Enamelled rectangular copper wire

60317-12, Polyvinyl acetal enamelled round copper wire, class 120

60317-17, Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 105

60317-18, Polyvinyl acetal enamelled rectangular copper wire, class 120

60317-82, Polyesterimide enamelled round copper wire, class 200

عمده کامنتهای Technical داده شده برای استانداردهای فوق از طرف کشورهای مختلف ، در مورد تلرانس ویژه برای ابعاد و نیز مجوز استفاده از لاک پلی وینیل فرمال در کنار پلی وینیل استال برای سیمهای تخت لاکی و همچنین ارتقا کلاس حرارتی لاکهای مصرفی برای سیم لاکی گرد بوده است . در طول جلسه ، تک تک کامنتها بررسی شده و نماینده راما پارسیان آنها را با ارائه توضیحات کامل و مبسوط ، پاسخ داد . نهایتا" این استانداردها باتفاق آراء تصویب شده و به مرحله نهایی (FDIS)  گذر کردند .

متن این خبر در سامانۀ اطلاع رسانی استاندارد قابل رویت است.