خلاصه خبر

مصاحبه سایت اینترنتی «فلزات آنلاین» با مدیرعامل محترم شرکت صنایع راما پارسیان در مورد تولید سیم‌لاکی

متن کامل خبر

متن کامل مصاحبه سایت اینترنتی « فلزات آنلاین » با مدیرعامل محترم شرکت صنایع راما پارسیان در اینجا قابل مشاهده است.

لینک دانلود «پنجاه و چهارمین هفته نامه فلزات آنلاین» .